Det er vel bare i norske kommuner sjefer på millionlønn kan kreve overtidsbetalt uten dokumentasjon. Igjen er grelt eksempel på hvordan ledere og sjefer belønner hverandre uten noen avtaler.

Det er ikke rart at både kommunal og statlig sektor har et høyt forbruk av våre skattekroner. Hvordan kan man stoppe dette forbruket vil bli spennende å se.