Jørn Strand informerer tirsdag kommunestyret i Ringsaker om den økonomiske situasjonen i kommunen, under den årlige rammekonferansen som i år går av stabelen på Prøysenhuset.

Og selv om kommunedirektøren understreker at det ikke er grunnlag for å krisemaksimere, er det nødvendig med prioriteringer.

For så langt i år er det driftsminus på 35,6 millioner kroner, viser en foreløpig oversikt.

– Er det lurt å skyve foran seg, eller hva er i det hele tatt mulig? spør kommunedirektøren de folkevalgte.

Krevende vekst

2022 var befolkningsmessig tidenes vekstår for Ringsaker kommune, men denne veksten krever at det både er boliger til dem som vil flytte hit og at det er regulert boligområder til dem som vil bygge.

Så langt i år er det gitt 114 byggetillatelser, men Strand underkjenner ikke at tallet burde vært høyere.

– Boligbyggingen preges av renta. Man sitter litt mer på gjerdet, sier Strand.

Samtidig blir en stor del av befolkningen eldre, noe som skaper behov for sykehjemsplasser, men først og fremst hender som skal ta vare på de eldre.

– Vi er der nå, at den bølgen vi har hørt om skal komme, har kommet. Vi står foran en betydelig utfordring med henhold til tilgang på arbeidskraft, sier Strand.

– Den økonomiske status er at kommunen er veldrevet, men har lave inntekter og kostnadskrevende driftsstruktur. Framover blir det stramt, strammere, strammest. Det er reelt for lite folk, fortsetter kommunedirektøren.

Varsler strukturendringer

Som en del av en mer kostnadseffektivt drevet kommune, råder kommunedirektøren de folkevalgte at de må ta eierskap i vanskelige prosesser.

– En strukturendring er avgjørende for å lykkes på sikt. Skal vanskelige valg og problemer skyves ytterligere foran seg, eller tas ansvar for nå? Det må villes og eies. hvis ikke skaper det mer splid enn nødvendig, mener Strand.

– Men omstilling er helt nødvendig. Det tror jeg vi alle vet, legger han til.

I det ligger det også et behov for å få mer kostnadseffektive kommunale bygg, for å møte utgiftsnivået som overgår inntektene.

– Vi må ha billigere bygningsdrift. Ting vil ikke henge i hop slik vi gjør det nå, sier Strand.

Bildeserie

Åpnet restaurantgata mens folk tok en øl og nøt god mat i solskinnet: – Bare kjenn litt på navnet

– Må se muligheter

Senterpartiets Odd-Amund Lundberg sier til Ringsaker Blad at han synes det er oppriktig trist at kommunen har endt i en situasjon som setter kommunestyret i en posisjon hvor det må diskuteres kutt.

– Vi har sammen med samarbeidspartnere i gjentatte budsjettforslag tatt til ordet for å bremse pengebruken, uten å ha blitt hørt. Dette har over tid resultert i at spillerommet har blitt mindre og mindre, og vi vil nå ligge med et akkumulert underskudd i 2027 på cirka 75 millioner, sier Lundberg, som savner et administrativt fokus på inntektsmuligheter.

– Det er overraskende at kommunedirektøren ikke løfter frem på hvilke områder vi som kommune kan øke inntektene. Vi skal være en fremoverlent kommune, og da må vi også evne å se muligheter som ligger der, sier Lundberg. og trekker frem utbygging på fjellet og flere næringslivsetableringer som potensielle inntektskilder for kommunen.

2031 – et magisk år?

Det ble også under rammekonferansen nevnt at det er flere pågående prosesser på statlig nivå som vil ha mye å si for retningen Ringsaker kommune kan bevege seg i: Mjøssykehuset, ny mjøsbru og firefelts E6 videre nordover og bygging av dobbeltspor på Dovrebanen mellom Brumunddal og Moelv.

Det er et mål om å passere 40 000 innbyggere innen 2035 og det er et håp om at de tre nevnte store statlige prosjektene skal stå ferdige i 2031.

– Dette er tre statlige prosesser som må finne sammen og få en felles framdrift. Kommunedelplanen for Moelv, som er i støpeskjea skal samle de tre prosessene. 2031 blir et magisk år. Om vi lykkes, avgjøres i år og i første halvdel av det nye kommunestyret, sier kommunedirektør Strand om tiden framover.