Kommunens krisepakke

Av
DEL

Leserbrev

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe»

Et gammelt munnhell blir aktualisert i disse»koronatider». Vedlikeholds- og opprustningsplaner blir brakt fram fra kommunale skuffer og skal gjennomføres for å stimulere det lokale næringsliv. På den måten framstår Rådmannen og hans stab handlingskraftige i ei vanskelig tid. Ringsaker kommune vil gjerne framstå som foroverlent, så nå ligger sjansen der og venter for å leve opp til inntrykket.

Pensjonistpartiet Ringsaker er glade for at Skibladnerbrygga i Moelv endelig får midler til rehabilitering. Vi fikk flertall for det i budsjettet for 2019 (Verbalforslag) men ingen penger da. Moelv er da også fast anløpshavn for båten! Vi har også etterlyst ei etterlengta opprusting av brua over Moelva ved Strand. Brev ble sendt til Postmottak for en måned sia, uten foreløpig svar. Vi håper at denne brua nå ligger under posten»opprusting av bruer». Dette tiltaket har også ligget i budsjettet sia 2019. Nødvendigheten av ei brei og sikker bru, ble synliggjort i vinter, da Storgata ei tid var stengt. Eneste omkjøringsveg var over nevnte bru. Vegen ved brua er også merka sykkelrute! Kommunen er for lengst erkjent at brua for lengst er moden for utskifting, og vi får tro at den nå ligger inne i krisepakka, da med tilhørende g/s-veg.

Pensjonistpartiet Ringsaker har også tidligere fremma forslag om økte bevilgninger til kommunale veger, men er blitt nedstemt i budsjettbehandlingen de to siste åra. Nå kommer muligheten, tror vi, til glede for trafikanter som ferdes langs nedslitte kommunale veger. Ellers er det verdt å merke seg at det skal tas tak i det store etterslepet i vedlikehold av kommunale bygg. Dette er også noe vårt parti, og andre, har bekymra oss over i flere runder ved budsjettbehandling.

Vi er ikke så naive og tror at alle tidligere forsømmelser blir oppgjort av denne krisepakka, i så måte vil heller ikke disse ekstramidlene rekke langt nok. Det som er overordna er at det vises kommunal handlekraft, slik at lokalt næringsliv får stimulans i vonde tider, til glede for permitterte, arbeidsledige og også for oss som innbyggere i ei «foroverlent»kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags