Dersom forslaget fra Panengstuen blir vedtatt, vil dette bety nok et skritt i retning av en sentralisering av virksomheten til Nortura. Det er ikke lenge siden vi ble vitne til at slakteriet Nortura hadde på Otta ble nedlagt og overført til Rudshøgda. Viktige arbeidsplasser i Nord-Gudbrandsdalen ble borte.

Selskapet hevder at ingen denne gang vil miste jobben ved en samling i Tønsberg for slakting av gris, men de sier samtidig at det vil bli en reduksjon på 27 årsverk på Rudshøgda. Dette skal de løse ved ansettelsesstopp ved fabrikken. Dette regnestykket går ikke opp.

Det er også noe underlig at de flytter slakting av gris til Tønsberg i en situasjon hvor slakteriet på Rudshøgda i dag er det største av Nortura sine slakterier av gris. Hvorfor ikke utvide slakteriet på Rudshøgda som i dag har den største andel slakt av gris?

Flyttingen av slakteriet til Tønsberg vil også betyr en økning av transportlengde og transporttid for mange griser, som igjen kan være alvorlig for dyrevelferden, samtidig som det vil bety økt trafikk på våre veger.

Norsk griseproduksjon har vært i søkelyset de siste årene. Både lovlige og ulovlige produksjonsmåter har sjokkert både forbrukerne og andre. Næringen selv har hevdet at de har tatt grep. Norturas planer om å legge ned slaktelinjen på Rudshøgda forteller noe annet.

Vi anbefaler styret i Nortura til å si nei til flytting av slakt av gris til Tønsberg. Vi ber styret i Nortura ha fokus på dyrevelferd og miljø når de behandler Panengstuen sitt forslag. Behold og videreutvikle slakteriet på Rudshøgda.