Hvor tar Berteig konsertpengene fra? - Det er ikke slik at pengene tas fra kor og korps

Kultursjef Asle Berteig forsikrer om at de 300.000 kronene kommunen gir til julekonserten i Furnes kirke ikke går utover lag og foreninger. Derimot må det spares inn på gallaer, byfester og lignende arrangementer i regi av kommunen.