Gå til sidens hovedinnhold

Konstruktivt møte med NOKUT - høgskolen har fått utsatt fristen

Artikkelen er over 1 år gammel

Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen ved Høgskolen i Innlandet hadde onsdag ettermiddag et konstruktivt møte med ledelsen i NOKUT om prosessen rundt universitetssøknaden.

Som kjent er Høgskolen i Innlandet sterkt uenig i enkelte punkter i den sakkyndige komiteens vurderinger som ble oversendt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) og høgskolen forrige uke.

– Vi opplevde møtet med administrerende direktør Terje Mørland og tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT som konstruktivt. Våre syn på de punktene i den sakkyndige rapporten som vi mener bør diskuteres vil bli vektlagt i den videre prosessen, sier rektor Kathrine Skretting.

Basert på dette har høgskolen fått utsatt fristen for å gi sitt tilsvar til midten av februar.

– NOKUT sier de vil vurdere saken basert på den sakkyndige rapporten og vårt tilsvar når det foreligger. Etter det vil det sannsynligvis være behov for å be komiteen foreta en tilleggsvurdering, før saken sendes til endelig styrebehandling i NOKUT. Disse signalene er vi fornøyde med, sier Skretting.

Dette innebærer at saken tidligst kan behandles i NOKUTs styre i mars.

– Vi er optimistiske og mener vi har en god sak. Vi vil nå bruke tid på å gi et godt og fyllestgjørende tilsvar til NOKUT, sier Skretting.