Korona-beredskap ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har lenge vært i full gang med å forberede organisasjonen på å takle et utbrudd her av det fryktede koronaviruset, som kan gi alvorlig lungebetennelse.

DEL

Koronaviruset er definert som en allmennfarlig og meldepliktig sykdom i Norge.

– Dette gjør vi for å kunne oppdage smittetilfeller tidlig og identifisere smittemåter gjennom smitteoppsporing. Dette kan begrense smitten og forhindre et større utbrudd i Norge. Selv om viruset ennå ikke har kommet til landet, gjør det oss bedre forberedt dersom det skulle komme hit, har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) opplyst i en pressemelding.

Ved Sykehuset Innlandet har forberedelsene vært i full gang lenge, noe administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte sykehusstyret om allerede i styremøtet 31. januar.

– Vi har mottatt strenge retningslinjer og føringer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om et eventuelt utbrudd av koronavirus. Det gir oss oversikt over hva vi skal gjøre hvis vi opplever en epidemi eller enkelttilfeller av sykdommen, sier Andersgaard.

Hun opplyser at det har gått ut informasjon til ansatte om hvordan de skal forholde seg ved et eventuelt smitteutbrudd. Det er også sørget for at alle sykehus og ambulanser har beskyttelsesutstyret som er nødvendig.

I informasjonen til helsepersonell fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet står det blant annet dette:

  • Koronaviruset, «covid-19», smitter mellom mennesker ved kontakt- og dråpesmitte og gir oftest mild sykdom, men alvorlig nedre luftveisinfeksjon og dødsfall er også rapportert.
  • God håndhygiene er et viktig smitteforebyggende tiltak, og gjeldende rutiner for bruk av desinfeksjonsmidler skal følges.
  • Henvendelser til fastlege, legevakt eller sykehus ved mistanke om smitte skal så langt mulig skje per telefon, slik at nødvendig informasjon kan innhentes og smitteverntiltak forberedes.
  • Dersom en mistenkt smitteførende pasient oppsøker helsetjenesten uten forutgående telefonhenvendelse, skal vedkommende umiddelbart instrueres i å ta på seg et kirurgisk munnbind som utleveres av personalet. Pasienten plasseres i eget rom og besøkes kun av nødvendig personale. Ved stell, undersøkelser og opphold nærmere pasienten enn én meter skal personalet bruke verneutstyr som minimum inkluderer kirurgisk munnbind, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og nitril- eller latekshansker.
  • For pasienter med behov for sykehusbehandling skal primærinnleggelse som hovedregel skje ved nærmeste sykehus. Dersom luftsmitteisolat ikke er tilgjengelig, skal det benyttes kontaktsmitterom med egen forgang.
  • Ambulansepersonell med direkte pasientkontakt kan i stedet for smittefrakk benytte heldekkende smittedrakt med hette.
  • Fastlegekontorer, legevakter og sykehus bør beregne behov og kartlegge tilgjengelig beholdning av åndedrettsvern, hansker, beskyttelsesbriller, visir og fuktbestandige smittefrakker.

Artikkeltags