Krevde 120 dagers ubetinget fengsel for mannen som skjøt ulv

Hedmarkingen trodde lisensjakta hadde startet og skjøt en ulv som var 50 meter unna ved Snultra i grensetraktene mellom Nordseter og Øyerfjellet. Fordi han var to dager for tidlig ute, krevde aktor 120 dager i fengsel.