Han mener at skolesekk for førsteklassinger handler om trafikksikkerhet og at sekken er et godt trafikksikkerhetstiltak som fungerer.

– Skolesekkene var en populær del av førsteklassingenes oppstart på barneskolen i gamle Hedmark. Med Innlandet ble det slutt. I alternativt budsjettforslag foreslo Innlandet Frp 10 millioner kroner hvert år ut hele økonomiplanperioden til styrket trafikksikkerhet. Noen av disse pengene kan brukes på skolesekk til førsteklassinger, som er et godt og fungerende trafikksikkerhetstiltak, sier Gihlemoen, ifølge en pressemelding. 

Tydelig signal

– Sekken skulle gi et tydelig signal til voksne trafikanter om at det er de som har ansvar for at de små kommer trygt fram. Ordningen med de godt synlige skolesekkene som skulle minne voksne trafikanter på sitt ansvar for at de små, uerfarne trafikantene ble nedprioritert til fordel for satsing på hjertesoner – bilfrie soner hvor barn kan gå og sykle trygt, fortsetter han.

Frp-politikeren til andre tiltak fylkeskommunen har iverksatt, som han mener har vært bom.

– Innlandet har samtidig opprettholdt prioriteringen av ekspressykkelveger få bruker, kostbar granitt fra Kina, og symbolske klimatiltak på samferdselsområdet med liten eller ingen effekt, mener Gihlemoen. 

Stiller spørsmål

I pressemeldingen fra Gihlemoen og Innlandet Frp heter det videre at etter snart tre år uten fylkeskommunal skolesekk, så skaper fortsatt sekkene engasjement for trafikksikkerhetssituasjonen og bekymring blant foreldrene for skolestarterne.

– I flere ferske nyhetssaker har bekymrede foreldre belyst sin frustrasjon over det som beskrives som en «latterlig» politisk prioritering av det som for en fylkeskommune framstår som «småpenger» for førsteklassingenes trygghet.

Til slutt utfordrer han fylkesordfører Even Aleksander Hagen med med følgende spørsmål:

– Kan fylkesordføreren identifisere seg med foreldrene som mener ordningen med skolesekk for førsteklassinger ga økt trygghet for de minste barna på barneskolen?

– Hvor mange skolestartere er det i Innlandet i 2023?

– Hvor mye sparer Innlandet fylke per elev på ikke å prioritere de godt synlige skolesekkene for førsteklassingene?

– Hvor mange ryggsekker kunne førsteklassingene fått for hver meter fylkeskommunen bygger med kostbar kinesisk kantstein fra Kina heller enn å bruke rimeligere, god nok kantstein i betong?