Ordførerne mener utbyggingen av InterCity er et av de viktigste tiltakene for å nå klimaambisjonene knyttet til samferdsel.

– En fullverdig InterCity-løsning vil bidra til å binde store bo- og arbeidsmarkeder tettere sammen på en bærekraftig og framtidsrettet måte, skriver ordførerne i brevet, som er sendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ingunn Trosholmen i Lillehammer kommune, Anita Ihle Steen i Ringsaker og Einar Busterud i Hamar har alle skrevet under på brevet

I Nasjonal Transportplan for de neste ti årene ble tidligere planer om InterCity utsatt og redusert. Ordførerne mener konsekvensene av dette er svært dramatisk for flere byer på Østlandet.

– Etter mange år med konsekvensutredninger av traseer og stasjonsplasseringer, sitter vi nå med store båndlagte områder og mangelfulle løsninger. Nå er vi satt på vent og får ikke den ønskede, og nødvendige, framdriften i by- og regionutviklingen. Dette er uforutsigbart og ikke holdbart, mener ordførerne.

De er derfor glade for vedtaket om at ambisjonen om satsingen på Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen står ved lag, samt at en lik formulering ligger i Hurdalsplattformen.

Ordførerne avslutter brevet med at de forventer at regjeringen står ved tidligere vedtak og at ambisjonen om full InterCity-utbygging opprettholdes og prioriteres.

Ordførerne i Bamble, Fredrikstad, Halden, Horten, Kragerø, Moss, Larvik, Risør, Porsgrunn, Sandefjord, Skien og Tønsberg har også skrevet under på oppropet. Det samme har fylkesordførerne i Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.