I et brev til ordfører Anita Ihle Steen (Ap) peker kommunestyremedlem for FrP, Lars Svendstad på flere hendelser i skole- og ungdomsmiljøet den siste tiden og roper varsku.

– Vi ser dessverre en uheldig utvikling blant barn og ungdom med mer kriminalitet med trusler, knivstikking, narkotikasalg, nasking i butikker i vår kommune. Det må gjøres tiltak snarest så vi ikke får tilstander som kan bli vanskeligere og håndtere. Det er viktig å være åpne og ærlige på disse problemene slik at vi sammen kan løse det, sier Svendstad i brevet.

Oppvekst mer enn skole

Svendstad viser til flere oppslag i media og mener det økende problemet er for alvorlig til å feies under teppet. Samtidig er han tydelig på at det er et kommunalt ansvar å sørge for trygge oppvekstvilkår også utenfor skolens område.

– Vi har ved avisreportasjer sett følgende vold/trakassering mot skoleelev på skolebuss og skolevei, knivstikking på McDonalds, nasking og laget kvalme på Spar Sveum, samt narkotikahandel på Mølla i Brumunddal. Disse episodene har riktignok skjedd utenfor skolegården, men vi har episoder også i skolegården som fort kan utvikle seg til alvorligere handlinger. Dette er så alvorlig så vi kan ikke dysse det ned. Problemene må frem i lyset om vi skal ha håp om å kunne løse dem, skriver han.

Les også

Ungdommen fortjener at vi bryr oss!

Våpen i skolen?

I interpellasjonen ber de om en oversikt over både avviksmeldinger og hendelser med vold eller trusler mot lærere og elever i skolene, og spør ordføreren om hvilke konsekvenser en elev kan risikere dersom det utøves vold mot en lærer.

– Hva er status om vold mellom elever og elever og ansatte på skolene i kommunen og hvordan har utviklingen vært de 10 siste årene? Er det kjente tilfeller av at elever har hatt ulike våpen med på skoler i kommunen, spør partiet.

Dersom det skulle vise seg nødvendig å få på plass ekstratiltak for å stagge utviklingen, ber de også om svar på hvordan kommunen eventuelt vil være med på dette.

Partiet ber om svar på spørsmålene i det kommende kommunestyremøtet 12. april.