Krever svar om hovedsykehus fra den nye styrelederen

Jørgen Hurum, styremedlem i Sykehuset Innlandet, krevet at den nye styrelederen Toril B. Ressem avklarer sin holdning til Mjøssykehuset.