Nå fortelles det fra helsemyndighetene om krise ved sykehusene når tallet nærmer seg 300 sykehusinnleggelser av koronapasienter i hele Norge. Da begynner jeg å stusse på beredskapstilstanden i Norge. Har vi levd i den troen at større pandemier, større sykdomsutbrudd og større ulykker ikke skjer oss i Norge?

Dersom vi hadde hatt et prosentvis like høyt smitteutbrudd som i Sverige, hva hadde da skjedd med disse pasientene i Norge? Hadde vi da hatt et tilnærmet likt antall døde, eller flere? Dette er urovekkende når man tenker på vår trygghet og sikkerhet.

Hva med de syke som ble tatt ut av sykehuskøen og som måtte vike for koronapasienter og som kanskje levde i et smertehelvete eller rett og slett døde fordi at de ikke fikk den behandlingen de burde hatt? Dette er det nevnt svært lite om.

Jeg er glad at de koronapasientene som har vært innlagt har fått den hjelpen de har fått ved våre sykehus, for dette er meget alvorlig og forferdelig for de det gjelder. Min bekymring er om alle som burde vært på sykehus for behandling har kommet inn grunnet situasjonen som er nevnt angående sykehusene og pågangen? Hvor høy eller lav har terskelen vært for å bli innlagt?

Når man har et offentlig apparat som ikke kan ta imot noe særlig flere enn 300 pasienter før det er en krise, så er det alvorlig. Hvor i stor grad har man tatt i bruk private aktører i denne situasjonen for å redusere sykehuskøen for de som måtte vike grunnet denne pandemien? Kan vi i framtiden fortsette å drive en krise til et maksimum og dermed slite ut våre sykehusansatte? Er årsaken for det som har oppstått at økonomi er viktigere enn fokuset på pasienten?

Min yrkeserfaring har ikke vært relatert til helse, så derfor synes jeg det hadde vært fint om noen kunne svart meg på de stilte spørsmålene for mulig å kunne fortelle om situasjonen er krisemaksimert eller om en slik situasjon er så sårbart for oss i dagens helseNorge?

Jeg må få rette en stor takk til alle de som har stått på som helter ved våre sykehus i disse snart to årene som dette har pågått. Jeg beundrer dere. Ellers takk til alle andre også som takkes bør som har jobbet med dette i disse årene.