Kristiansen forventer penger i ny krisepakke: - Ingen sunne bedrifter skal gå over ende

Jon Kristiansen, regiondirektør, NHO Innlandet.

Jon Kristiansen, regiondirektør, NHO Innlandet. Foto:

NHO Innlandet mener at bedriftene trenger kraftfulle tiltak i form av kreditt og kontanter.

DEL

- Det monner ikke med lån og utsetting av skatter/avgifter alene. Bedriftene har mistet store deler av inntekten sin, samtidig har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke, sier regiondirektør i NHO Jon Kristiansen i en pressemelding onsdag kveld.

- 4 av 5 bedrifter i Innlandet har nå svikt i omsetningen. Og, det er alarmerende når 4 av 10 av de minste bedriftene melder om store problemer med å betale løpende kostnader. De neste dagene og ukene vil flere av disse små- og mellomstore bedriftene måtte stenge døren for godt, sier Kristiansen.

- Konsekvensen for alle de små og store lokalsamfunnene i Innlandet vil være svært alvorlige. Bedriftene står for viktige bidrag til kommunekassa, som skal finansiere skole, barnehage og eldreomsorg. Går bedriftene konkurs, får det store konsekvenser for oss alle. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å sikre bedriftene og arbeidsplassene våre i Innlandet, sier regiondirektøren.

Sanner klar med nye strakstiltak

Fredag kommer regjeringen med ny krisepakke. Kompensasjon til bedrifter med yrkesforbud, hjelp til studenter og milliardstøtte til kommunene er forventningene.

I den første akuttfasen handlet det om å bedre likviditeten i bedriftene og dempe konsekvensene av inntektsbortfall for husholdninger.

– Nå er vi i fase to, hvor vi jobber med tiltak som er rettet spesielt mot de bedriftene som har fått inntektsbortfall som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ytterligere momskutt, kompensasjon til bedrifter med yrkesforbud og mer penger til Innovasjon Norge, Enova og det offentlige virkemiddelapparatet er blant grepene regjeringen trolig tar, etter det NTB forstår.

Må hjelpe bedriftene

NHO Innlandet mener det er åpenbart at bedrifter som har fått yrkesforbud må få en kompensasjon for dette, men også andre bedrifter som opplever stor svikt i inntjening på grunn av smitteverntiltakene. Ordningen må kompensere alle bedrifter som nå ikke får betalt regningene sine på grunn av tiltakene, mener NHO.

- NHO er i tett dialog med regjeringen, og de andre næringslivs- og arbeidslivsorganisasjonene, om hvordan en slik kompensasjonsordning må se ut, for å ta sunne bedrifter gjennom krisen. Vi opplever at regjeringen har stor forståelse for den enormt krevende situasjonen bedriftene befinner seg i. Men vi trenger ytterligere avklaringer raskt, og forventer at en kompensasjonsordning blir presentert på fredag. Vår felles ambisjon må være at ingen sunne bedrifter skal gå over ende, og at ingen jobber skal gå varig tapt, understreker Kristiansen.

Artikkeltags