«Kultur gir oss noe å leve for. Gode kulturopplevelser gir den enkelte mulighet for refleksjon og læring, og i samfunnet oppstår det felles historier og samlingspunkter gjennom kulturelle opplevelser.»

Dette er de første linjene i Arbeiderpartiet (Ap) sitt programforslag, under kultur. For Ap er kultur viktig, det er med på å skape det gode liv og samfunn.

Vi har en historie i Norge, som vi viser gjennom kulturen, samtidig som vi skaper nye minner.

Norsk kulturliv er en viktig arbeidsplass med mange titusen arbeidsplasser. Det er avgjørende for kulturlivet at de som jobber innfor kultur har noe å leve av. Mange frilansere i kulturlivet har ikke de samme sosiale rettighetene som ordinære arbeidstakere. Et av Ap sine mål for politikken vår, er at arbeidere innen kulturlivet har de nødvendige rettighetene.

For Arbeiderpartiet skal kulturopplevelser av god kvalitet være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og bakgrunn. Ap er opptatt av å sikre mangfoldet på de ulike arenaene, slik at tilbudet til publikum blir enda bredere i alle kommuner og fylker.

Ap vil ha et nytt «Kulturløft» – bl.a. for å verdsette bredden i kulturlivet ute i kommuner og fylker. Målet er at en prosent av statsbudsjettet går til kultur og det er et mål om at det skal være regionale kulturfond.

Videre er det svært viktig for Ap at flere av morgendagens talenter skal få sjansen til å lykkes.

I vårt programutkast er det er bredt spekter av ulike mål og satsinger for det store kulturfeltet vårt.

Økning av momskompensasjon, bibliotek, litteraturfestival, smakebiter på kulturopplevelser for alle, museer, kulturminner – er noen av momentene i kulturkapittelet vårt.

Forskning er gjort på betydningen og sammenhengen mellom kultur og helse. Det å ha et aktiv liv, der man bruker og kultur og fritidsaktiviteter er bra for helsa.

Kultur er et viktig område for Ap av mange grunner. Dette er et område vi ønsker å prioritere. Vi viser dette i vårt valgprogram. Politikken og viktigheten må gjenspeiles lokalt, på fylkesnivå og sentralt. Gode kulturopplevelser for alle skal stå i fokus.