Kunstner Eimund Sand og senterleder Torill Ensby sto foran en nærmest fullsatt sal på Montebellosenteret. Montebellostjernen er en bok om kunstverket ved samme navn, og om senterets arbeid.

Samarbeidet siden 2003

Kunstner Eimund Sand har i 15 år samarbeidet med senteret gjennom kurset "Skaperglede - kreative verksteder" sammen med sin bror Vebjørn og sin far Øivind.

- Samarbeidet med Montebellosenteret har bidratt til mange fantastiske menneskemøter. For oss har det vært en enormt berikende erfaring, og det å integrere det kunstneriske med en helseinstitusjon har vært veldig lærerikt, sier Sand.

 

Montebellostjernen

Bakgrunnen for boka er kunstinstallasjonen Montebellostjernen som skinner uavbrutt i senterets auditorium. Installasjonen er skapt av Øivind og Eimund Sand, i samarbeid med Vebjørn Sand og de ansatte på Montebellosenteret. De ansatte var med på en personaldag hvor de arbeidet med hva som var senterets visjon og grunnfortelling.

- Det ble først en stjerne, og så en bok. Denne boka er en visualisering av arbeidet på senteret og handler om blant annet verkstedet med de ansatte, veien til stjerna og perspektiv i ettertid, sier Sand.

- Kreft er mer enn en fysisk sykdom

Torill Ensby forteller varmt om samarbeidet med Eimund Sand. Kreativitet og skaperglede har vært sentralt i samarbeidet og Ensby forteller at Montebellosenteret tidligere var et læring- og mestringssted som handlet om hvordan man skulle mestre kreftsykdommen sin medisinsk, men at tenkningen på stedet har utviklet seg.

- Kreft er mer enn en fysisk sykdom, og jeg og Eimund fant hverandre i livsmestring. Senteret har gjennom 27 år utviklet et fokus på mestring etter kreftsykdom hvor det enkelte mennesket og livsmestring står i fokus. Kreftleger og medisinsk kompetanse er viktig, men i et livsmestringsperspektiv er det nødvendig med en bredere tilnærming til livet, sier hun.

Lovord fra publikum

Boka er basert på samtaler og et langt samarbeid gjennom kursutvikling mellom Sand og Ensby, men er skrevet av Sand. Flere gratulerte og kom med lovord under lanseringen, og det var tydelig at de var verdsatt på senteret.

- Kunsten har krøpet ned fra veggene og inn i det vi byr på. Den er med på å gjøre deg nysgjerrig, tenke annerledes og se noe på en annen måte. Hvis du kommer inn i en sykehuskorridor så er du i en behandlingsatmosfære og da kan det være vanskelig å snakke om endringer, nye perspektiver og å se håp og muligheter. Atmosfæren for livsmestring krever andre rammer enn den som preger sykehus og behandling, sier Ensby.

Montebellosenteret

Montebellosenteret i Ringsaker er en nasjonal helseinstitusjon som har som formål å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Senteret tilbyr pasienter og pårørende forskjellige kurs som for eksempel parkurs, familiekurs, Mindfulness og Skaperglede.