Vil satse 20 mill. i året på proffe musikere i Innlandet

HÅPEFULL: Musiker, pianist, arrangør og komponist Maren Mørreaunet Selvaag fra Lillehammer ønsker storsatsingen "Musikk i Innlandet" velkommen.

HÅPEFULL: Musiker, pianist, arrangør og komponist Maren Mørreaunet Selvaag fra Lillehammer ønsker storsatsingen "Musikk i Innlandet" velkommen. Foto:

Allerede på sitt det felles fylkestinget i desember skal Oppland og Hedmark bestemme seg for om de skal satse like mye penger på musikk, som de har gjort på scenekunst gjennom Teater Innlandet, de siste åra.

DEL

(Gudbrandsdølen Dagningen) LILLEHAMMER: Musikk i Innlandet er navnet. Ideen blir godt mottatt blant profesjonelle musikere.

Som fylkesordfører Even Aleksander Hagen sa det da han innledet på fylkeskulturkonferansen for Oppland, i Lillehammer onsdag: – Den nye region Innlandet har de høyeste fjelltoppene i Norge, den lengste og største innsjøen og verdens høyeste trehus. Oppland er Norges litteraturfylke og har eierskap til alle våre tre nobelprisvinnere. Dessuten har vi et stort filmmiljø. Tiden er inne for også å gi den profesjonelle musikken et løft.

Foreløpig er Gjøvik pekt ut som vertskommune, men vedtak er ikke fattet.

– Det frie feltet av profesjonelle musikere er stort og bredt i innlandet. Svært mange er på høyt nivå. Å få på plass Musikk i Innlandet vil ha stor betydning. Ikke bare økonomisk for oss som driver med musikk på fulltid, men også utvikle det kunstneriske nivået. Innlandet kan bli et musikalsk sentrum, mener Maren Mørreaunet Selvaag, musiker, pianist, komponist og arrangør oppvokst i Lillehammer.

Minimal administrasjon

VIL SATSE: Fylkeskultursjef Kyrre Dahl sier at pengene skal gå til musikerne og kunstneriske prosjekter, ikke betale for en stor og dyr administrasjon.

VIL SATSE: Fylkeskultursjef Kyrre Dahl sier at pengene skal gå til musikerne og kunstneriske prosjekter, ikke betale for en stor og dyr administrasjon. Foto:

 

Ifølge fylkeskultursjef Kyrre Dahl må minst mulig av pengene som settes av til Musikk i Innlandet, brukes på byråkrati og administrasjon. Mest mulig må gå til det kunstneriske. Han la til at nyetableringen bør disponere ca. 20 millioner kroner årlig når Innlandet avløser Oppland og Hedmark som region og fylkeskommune fra 1. januar 2020. Pengene han nevnte er det fylkeskommunen/regionen og kommunene som skal skaffe.

Musikk i Innlandet skal ha en kunstnerisk leder og et kunstnerisk råd. De profesjonelle musikerne kan melde se inn i en pool. Fra den kan de inviteres til større og mindre prosjekter. Fra konsertturneer til operaoppsetninger.

Det skal satses på prosjekter etter initiativ fra kunstnerisk leder, fra kunstnerisk ledelse i samarbeid med lokale aktører, og prosjekter som aktørene selv tar initiativet til.

Selvaag ønsker ikke en organisasjon som kun blir en slags bank den enkelte musiker eller det enkelte band søker støtte fra. Hun ser heller for seg at musikere alene eller sammen med andre, gjerne på kryss og tvers av sjangere og musikktradisjoner, får bedre muligheter til å realisere sine prosjekter og ideer gjennom økonomisk støtte gjennom Musikk i Innlandet. I samarbeid og forståelse med organisasjonen.

Høysang for Innlandet

Etableringen av Teater Innlandet var et veivalg de to fylkeskommunene i sin tid tok. Et tilsvarende veivalg står de folkevalgte overfor når de skal ta stilling til etablering av Musikk i Innlandet.

For en tid tilbake ble Telemarksforsking engasjert for å se nærmere på hvordan det offentlige kan legge til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle musikere og musikkskapere, gjennom styrking av det kunstneriske samarbeidet. Telemarksforsking intervjuet en lang rekke musikkaktører i de to fylkene. Konklusjonen var stor samstemthet om å satse på ulike musikalske sjangre og uttrykk. Utredningen har fått tittelen «En høysang for Innlandet – Ny fylkeskommunal satsing på musikk i Oppland og Hedmark».

Konklusjonen er Musikk i Innlandet vil bidra til å løfte innlandsmusikken og innlandsmusikerne enormt. Den vil gi regionen en unik mulighet for en musikksatsing med visjoner. Det brukes så store ord som "ledestjerne for resten av landet".

Mer enn levebrød

Maren Selvaag mener at hensikten ikke primært er å understøtte fattige musikere økonomisk, men at tiltaket vil gjøre det mulig å leve av være profesjonell musiker i Innlandet. Hun ser de kunstneriske utfordringen og mulighetene dette vil kunne medføre, som like viktig.

– Samfunnet bruker store summer på å utdanne musikerne. Dessverre kollapser det meste etter endt utdanning. Følgen er at flertallet, selv mange av de beste, må ha ekstrajobb for å greie seg i stedet for det de faktisk utdannet seg for. Derfor mener jeg at musikerne må brukes til produksjoner som kommer samfunnet til nytte og glede. Det er ikke flere dyre institusjoner vi trenger, men en organisering av musikerne som sitter klare til å kaste seg over oppgavene.

Artikkeltags