Brumundkoret har fått Magnhild Korsvik som ny dirigent. Hun er fra Aukra utenfor Molde og avsluttet i 2013 sine mastergradsstudier i klassisk utøvende sang ved Norges musikkhøgskole. Hun synger i eliteensemblet Det norske solistkor og har hatt flere større solistroller blant annet under Festspillene i Bergen og ved Oslo kammermusikkfestival. Nå er hun etablert med familie i Løten, takket ja til dirigentoppdrag i Brumundkoret.

Brumundkoret har i dag nærmere 30 medlemmer, og som i de fleste blandakor er det flest damer.

– Med litt få herrer har vi derfor i høst lagt opp til et trestemt kor med herrene kun på en stemme – baryton. Det fungerer meget bra, og vi har oppdaget at det er mange gode arrangement for trestemt kor. Samtidig har koret en god damegruppe som gjerne vil ha litt mer utfordringer, og derfor har vi også flere arrangement for firestemt damekor. Dette er nytt, utfordrende og moro, sier Idun Kristine Fridtun

Koret tar gjerne imot flere medlemmer,særlig mannstemmer.