Prosjektet handler om å knytte bånd mellom ungdom med røtter i Ringsaker og de nyankomne, enten de har fått opphold eller bor på mottak. Inngangsporten til det hele blir Tømmerstockfestivalen.

– Vi stiller med 150 festivalbilletter, hvor tanken er at 75 lokale ungdommer skal teames opp med 75 innvandrerungdommer fra ulike mottak, en slags fadder/venneordning, sier Tømmerstocks Rune Myhren.

Så er tanken at disse skal gå sammen på festivalen på åpningsdagen, 11. august. Det skal ikke koste noe for disse 150 ungdommene å gå på konserten, og Hedmark fylkeskommune er med på finansieringen.

Men dette er bare begynnelsen på prosjektet.

Kommentar: Idealene fra Woodstock lever videre

– Vi har vært rundt på en del skoler og holdt foredrag, og da har vi gjerne fått spørsmål fra de unge om hva de kan gjøre, sier Solidaritetsnettverkets Mette Heimgard.

– Vi tror at kultur er en god arena å møtes på. Derfor var det naturlig å søke samarbeid med Tømmerstock, sier hun.

– Dette er også helt i tråd med Stiftelsens Tømmerstocks formålsparagraf, hvor det heter at vi, i samarbeid med andre, vil være en samfunnsaktør, ikke bare en festivalarrangør, sier Myhren.

– Bøddi er tenkt som et vennskapsprosjekt hvor det vil bli knyttet kontakter på tvers av kulturelle grenser. Vi ser at ungdommene på mottakene har store behov for kontakt med samfunnet rundt dem, for å bli kjent med Norge og nordmenn, sier hun.

– Stort sett all aktivitet disse ungdommene blir tilbudt foregår på mottakene. Dermed blir det lite kontakt med samfunnet utenfor, der de skal integreres, sier Helen Rønningsbakken i solidaritetsnettverket.

– Vi har samarbeidet med Tømmerstock lenge om å skape gode ungdomstilbud. Dette ville vi være med på, for i dette prosjektet ligger det en ekstragevinst, sier Lise Cathrine Pedersen, som arbeider med kulturkortet for ungdom i Hedmark fylkeskommune.

Nå er første oppgave å rekruttere de 75 norske ungdommene. Tømmerstock skal i tida framover markere seg på flere arenaer, og dette vil bli brukt. Det er også mulig å melde sin interesse gjennom Tømmerstocks hjemmesider eller ved e-post til adm@tommerstock.no.