Kultursjefens enorme overtidsbetalinger har sjokkert folk både innenfor og utenfor Ringsakers grenser. I de fleste hjem, på de fleste arbeidsplasser, institusjoner og over alt har dette vært samtaleevne nummer en i den siste uken. Folk flest reagerer med vantro og sjokk, og mange sier de er fly forbanna. Jeg oppfatter at mange av de som bruker mye av fritida si til frivillig arbeid innenfor idrett- og kulturliv opplever saken som demotiverende. Det er uheldig. Folk som jobber kveld og helg i underbemannede enheter i helse og omsorg, er ikke mindre frustrerte nå. De opplever dette som urettferdig.

For folk flest er det slik at vi må finne dokumentasjon på at vi har jobbet den ordinær arbeidstid i forhold til stillingsinstruks og arbeidsavtale, før vi kan kreve tillegg for overtid. Kultursjefen har en stilling som ikke er underlagt vanlig arbeidstid, og det vil bli interessant å få innblikk i hvordan bruk av ordinær arbeidstid dokumenteres i en slik stilling.
Kultursjefen uttaler i media at han er villig til å revurdere overtidsavtalen, men at følgen av å redusere egen overtidsbruk vil være at det blir mindre kulturtilbud i Ringsaker. Kanskje er det en idé om kultursjefen tenker etter om han er ansatt som kultursjef, eller som både scenekunster og kultursjef. Om ikke kultursjefen rekker å utføre sine stunt på scener og offentlige arenaer innenfor egen arbeidstid, så burde han ha såpass tillit til egen stab at han kunne delegere disse oppgavene til noen som arbeider for normal lønn. Det ville tjene stabens faglige utvikling og kompetanse, og det ville absolutt tjene kommunens økonomi. Sjefens oppgave er å delegere der det er hensiktsmessig å delegere, og spare der det er forsvarlig å spare. Å sette seg selv foran andre i underholdningsroller, til en timepris til mer en tolvhundre kroner, er ikke forenelig med dette. En rolle som amatørskuespiller i Prøysen er det sikkert mange andre som ønsker seg.

Les også: Asle Berteig er åpen for å kutte omstridt overtidsavtale

Når det gjelde muntlig avtale om overtidsvilkår mellom kommunalsjef Håvard Haug og kultursjef Asle Berteig, så er det mildest talt oppsiktsvekkende at det går an å gjøre en såpass betydelig økonomisk avtale uten at det finnes et eneste notat. Ifølge media så tror kommunalsjefen at avtalen ble inngått enten i 2017 eller 2018. Vi skulle gjerne visst om avtalen gjaldt overtid som kultursjef eller som scenekunstner, men når kommunalsjefen er usikker på når avtalen ble inngått, så er det muligens slik at detaljene også er glemt.

Denne saken er ikke særlig heldig for tilliten til verken kultursjef, kommunalsjef og dermed heller ikke for rådmannen. Den som kikker i kommentarfeltene på Facebook vil se at mange drar de folkevalgte over samme kam, i en sak de inntil nå ikke har hatt befatning med.
Rådmannen uttaler å ha kjennskap til avtalen, men ikke detaljene. Nå er han bedt om å redegjøre for dette i kontrollutvalget. Vi venter i spenning på uttalelsen fra utvalget.