Ved utgangen av september var 4 385 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det er like mange arbeidssøkere i Innlandet nå som ved utgangen av forrige måned. Det skriver NAV Innlandet i en pressemelding.

– Ledigheten har dermed holdt seg ganske stabil de tre siste månedene, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

I Ringsaker er 225 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 72 færre enn ved samme tid i fjor og det er en nedgang på 24 prosent.

Ved utgangen av september var 2 580 personer i Innlandet registrert som helt ledige, noe som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 161, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 224 delvis ledige, som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Det var bare en liten endring i antall både helt og delvis ledige sammenlignet med utgangen av forrige måned. 114 personer er permitterte, noe som utgjør godt under 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten holdt seg stabil i september.

Ved utgangen av september var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år med henholdsvis 2,6 og 1,9 prosent. Ledigheten var lavest i aldersgruppen 50 år og over, med 0,8 prosent.