Her skjuler det seg en nasjonalskatt fra Ringsaker

Av

Dersom Granheim lungesykehus i Gausdal legges ned ved nyttår, er det store spørsmålet hva som vil skje med de store verdiene.