- Gjerluvegen må inn i planen

Artikkelen er over 2 år gammel

Gang- og sykkelveg langs Fv 58, fra Gjerlukrysset til Furnes ungdomsskole, må med i handlingsplanen for trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvegene. - Det er presserende for oss at formannskapet har riktig faktagrunnlag når de skal diskutere handlingsplanen, sier Ole Martin Mortvedt, leder for trafikksikkerhetsutvalget på Kylstad.