En gang var det noen som fant ut at vi skulle betegne de demografiske endringene landet vårt står ovenfor som en eldrebølge. Nesten daglig publiseres det saker i media som dreier seg om de store utfordringene eldrebølgen forårsaker.

Nyord som definerer et komplekst fenomen, blir tatt i bruk fordi det forenkler og skaper et felles bilde og en felles oppfatning. Men kanskje ikke alltid et korrekt bilde. En bølge er noe som kommer og trekker seg tilbake, og som kommer på nytt. En stor bølge kalles tsunami og er kjent for å gjøre store skader.

At vi blir flere eldre er ikke en bølge. Det er en utvikling i samfunnet. Selv om ikke alle har tatt inn over seg hva denne utvikling innebærer for den enkelte og for samfunnet, har den likevel vært kjent lenge. Hvert år publiserer Statistisk sentralbyrå befolkningstall med framskrivinger, og ingenting her bør komme som en overraskelse.

Dette er en suksesshistorie

De store barneflokkene fra etterkrigstiden har blitt eldre. Vi er flere mennesker som lever opp enn tilfellet var den gangen halvparten av barneflokken døde på grunn av uhelbredelige sykdommer og mangel på medisiner.

Dessuten lever vi lenger enn før. Dermed blir vi flere eldre samtidig. Dette er både villet og ønsket. Det forskes, utvikles nye medisiner og iverksettes gode tiltak for å sikre folkehelse, slik holder vi oss friske og raske lenger. Dette er en suksesshistorie.

Det faller derfor på sin egen urimelighet at en skal betegne de kommende eldre som en del av en skadelig og fryktet tsunami.

La oss snu på flisa, og se på mulighetene! Vi er friskere enn noen gang og har i all hovedsak bedre økonomi og er bedre utdannet. Vi har et godt utgangspunkt for å kunne være til nytte og kunne bruke vår kunnskap og våre erfaringer i mange år. Vi er kjøpesterke og bidrar godt inn i samfunnsøkonomien.

Så la vi begrave eldrebølgen og heller finne et nytt begrep. Hvis vi da ikke bare kan snakke om endringene i befolkningen, og at vi blir flere eldre er en suksess?

Vi må likevel tenke nytt

Det faktum at vi blir færre yngre og flere eldre gjør at vi må tenke nytt. Fødselstallene har stupt de seneste årene. Det blir for få hender i tiden som kommer.

Vi må derfor planlegge for hvordan vi skal greie oss selv så lenge som mulig. Og det må legges opp til at vi skal kunne greie oss selv. Men det må ikke bli svart – hvitt. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Eldre som gruppe er like forskjellig som alle andre. Og de som er slitne og «oppbrukt» må få ta fri.

Og så må vi la de som kan og vil få bidra så lenge de ønsker. Vi må sørge for at eldre inkluderes og involveres. Og når vi trenger omsorg, må vi få det. Det er jo det vi vil.

En ting vet vi – det å fortsette å snakke om eldrebølgen er ikke bærekraftig.