Kommunen mente maks pris for eiendommen var 410.000 kroner - nå er prisen fastsatt til over det dobbelte

Da landbruksnemnda i Ringsaker avslo konsesjonssøknaden for en eiendom mellom Byflaten og Veldre, klaget kjøperen til Fylkesmannen. Nå er klagen tatt til følge og eiendommen kan selges for 830.000 kroner.