Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal levere sæd fra desember. Tre av oksene er fra Hedmark

De 22 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra 8 ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med fem okser, Møre og Romsdal og oppland med fire okser hver, Hedmark og Hordaland med tre okser hver og Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland med en okse hver, skriver Geno i en pressemelding.

En av NRF-Eliteoksene fra Hedmark er altså fra fra oppdretter Torsæter Samdrift Da.

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno, samt kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. Beløpet utbetales etterskuddsvis 1. februar hvert år.

For kjøpere så koster det å handel sæd fra eliteokser. Per dose ordinær sæd koster 115 kroner for ikke medlemmer og 90 kroner for medlemmer viser oversikten.

Utvalget av eliteokser skjer kun fire ganger i året, og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Utvalget kjennetegnes ved at oksene gir avkom som er sterke på både på produksjon, fruktbarhet, jurhelse og jureksteriør.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land.