- Ta til kamp for norsk matproduksjon

KLAR TUNGE: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen, kåserte om landbruk, politikk og samfunn til et engasjert publikum i Tingnes kulturhus. Edel Urstad fra arrangøren Midt i Mjøsa takket Nykvist med en pose lokalprodusert mat. FOTO: EVY SANDBERG

KLAR TUNGE: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen, kåserte om landbruk, politikk og samfunn til et engasjert publikum i Tingnes kulturhus. Edel Urstad fra arrangøren Midt i Mjøsa takket Nykvist med en pose lokalprodusert mat. FOTO: EVY SANDBERG

- Bonden har verdens viktigste yrke. Vi må vekke folk for å ta til kamp for norsk matproduksjon. Norge trenger de naturressursene som ligger i Ringsaker, mener politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist.

DEL

Ordene til redaktøren er viktig å ta med seg framover, mener gardbrukere som fikk med seg seansen for noen uker siden.

 - Nationen er den eneste avisa som dekker primærnæringa, og Nykvist har betraktninger om aktuelle temaer som kan  inspirere oss som bor i landets største landbrukskommune. Dessuten er han en morsom kåsør, sier styreleder i Midt i Mjøsa, Edel Urstad, som forteller at dette er et av flere mer-opplevelser fra Midt i Mjøsa.

Klar tunge

Kato Nykvist har et skarpt blikk og taler med klar tunge om landbruk, samfunn og politikk.

Redaktøren fra Namdalen startet opp som journalist ved en tilfeldighet.

Ta hele (Inn) landet i bruk, hadde Nykvist kalt sitt kåseri der han viet en del av tiden til den nye regjeringsplattformen.

 - Det er mange fine ord og formuleringer i satsingsområdene til regjeringa, men hvordan skal ambisjonene innfris? Det sies det ingenting om, mener Nykvist.

 - Innlandet har lenge ligget i skyggen av fiskenæringa-og oljeproduksjon, og jeg tror ikke så mange er klar over hvor stor og viktig matproduksjonen i Ringsaker er. Norge trenger naturressursene som ligger her, og landbrukssamvirket med underleverandører står for stor verdiskapning og sysselsetting, sier Nykvist.

Matsikkerhet viktig

 - Men vi har fortsatt en lang vei å gå. Det behøves en sjølbevissthet om distrikts-og matproduksjon. Det er altfor mange som fortsatt mener at vi kan kjøpe maten billigere fra utlandet framfor å produsere den sjøl. Men i det urolige globale bildet er det mange gode grunner for å dyrke egen, frisk mat. Matsikkerhet vil bli enda viktigere i årene som kommer. Det har med vår nasjonale sikkerhet å gjøre, sa Nykvist.

 - Det er satt i gang et prosjekt om å sette Ringsaker på kartet som matkommune. Forsett det gode arbeidet dere har begynt på slik at Ringsaker får den anerkjennelsen den fortjener.

Bevisst sitt ansvar

 - Men hvordan få politikere og og forbrukere til å elske oss og det vi driver med? Politikere er ganske likegyldige til oss, mener bonde Hanne Guåker

 - Vær på plass for å formidle kunnskap. For sjøl om det er en økt politisk interesse for matproduksjon, har politikere generelt liten kunnskap om det. Og vi må bli mye flinkere til å se på hele verdikjeden, er Nykvist sitt råd.

Også Christian Haugen har sine meninger om landbrukspolitikken.

 - Vi ønsker å utvide jordbruksarealer men får ingen hjelp. Det er også et paradoks Ringsaker som en av verstingene når det gjelder nedbygging av jord, skal bygge et Mat-og Kultursenter på en nedlagt gård i Brumunddal, mener han.

 - Nedbygging av matjord er noe vi prioriterer spalteplass på. Men her er heller ikke landbruket sjøl bevisst sitt ansvar i forhold til nedbygging av jord, sier Nykvist i den pågående diskusjonen.

Artikkeltags