Politikerdebatt på bondelagsmøtet: – Det virker som de sier det de vet vi vil høre

Unge bønder på Hedmark bondelags årsmøte synes politikerne leverte en grei debatt om framtida for norsk landbruk og hvordan lykkes med grønn vekst. – Vi får håpe de har gjennomslag sentralt i egne partier, sier ungdommene.