Monsveen gaard viser at det er muligheter og penger å tjene i små bruk

Lydhøre: Forsamlingen var lydhøre både til velkomst-innlegget til nestleder Oddbjørn Pedersen, og til det vertskapet Karen og Halvor Monssveen kom med.

Lydhøre: Forsamlingen var lydhøre både til velkomst-innlegget til nestleder Oddbjørn Pedersen, og til det vertskapet Karen og Halvor Monssveen kom med. Foto:

Selv om garden er liten er det gode muligheter til lønnsom drift ble lokale politikere fortalt under et besøk på Monsveen gaard på Ring.

DEL

Teksten og bildene fra besøket av politikere på Monsveen er sendt Ringsaker Blad av sekretæren i Åsmarka Bonde- og Småbrukarlag, Kåre Olai Lindbach. Det var de som hadde ordnet besøket.

Monssveen Gaard har satset på videreforedling av melkeprodukter på alle mulige måter for å utnytte råvarene fullt ut. Fra råmelk og melk til ulike sluttprodukter i gårdsmeieriet. Spesielt er at de er eneste leverandør av surost i Norge. De lager også syltetøy for salg av egne bær.


Halvor Monssveen mener det er fullt mulig å leve av små bruk, bare man arbeider der på heltid, og utnytter og videreforedler alle produktene mest og best mulig. Garden blir brukt til selskaper, og til kursing og konferanser av generell art. Samt også spesielt til kursing innen meieriproduksjon, i alt fra produksjonsprosesser til behov og krav for hygiene og dokumentasjon.

Monssveen er litt mindre enn gjennomsnittsbruket på 121 dekar i Ringsaker kommune, men er et betydelig og veldrevet familieforetak på over to årsverk, og mønsterbruk på drift i mindre skala. (Forslag tekst)

Oddbjørn Pedersen, nestleder i Åsmarka småbrukarlag, åpnet sammenkomsten med å ønske velkommen, og fortalte at han og kona driver med sau og ammeku, med fulle jobber utenom. De er stolte av å produsere mat, samt ta vare på kulturlandskapet.

Årsaken til at Åsmarka bonde- og småbrukarlag inviterte til denne sammenkomsten, var å løfte verdiene av alle bruk i Ringsaker, store og små. Små og mellomstore bruk er ryggraden i landbruket i Norge. Småbrukarlaget er opptatt av matsikkerhet, utnytte all jord, større sårbarhet i store besetninger med tanke på sykdom. Ringsakers landbruk kan med fordel utnytte marginale områder bedre. Det vil være bra for artsmangfoldet, insektlivet, god dyrevelferd, mindre medisinering.

Artikkeltags