Vil på ny ta opp kampen for et nydyrkingsfond: – Vi må gå foran og ta et ansvar

Ringsaker Senterparti går i bresjen for at kommunen skal opprette et nydyrkingsfond. Forslaget var sist oppe i 2017, men ble den gang nedstemt i kommunestyret.