Landbruksnemnda sa nei til salg av jord på Nes

To gardbrukere fikk nei til å gjennomføre et avtalt salg av 76 mål ubebygd jord til en pris på 1,5 millioner kroner. Det var en dobbeltstemme som avgjorde saken i landbruksnemnda.