Mindre matjord forsvinner, og bøndene dyrker mer nytt: – Det er viktig å huske på at matjord er en begrenset ressurs

Ringsaker kommune har de siste årene gradvis begynt å omdisponere mindre dyrket mark. Bøndene har også begynte å nydyrke mer, viser tall Ringsaker Blad har fått fra Landbrukskontoret i Ringsaker. Se tabeller nederst i saken.