Nå kalles det inn til krisemøte på Blæstad kommende torsdag.

- Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag ser svært alvorlig på situasjonen med sviktende avlinger som den langvarige tørken skaper for bøndene i Innlandet. Vinterforet til husdyra er i ferd med å svis vekk.  Det er også vanskelig å skaffe for fra andre landsdeler eller utlandet da tørken har rammet hele Nord-Europa. Bondelagene i Innlandet er derfor opptatt av at vi nå får tatt vare på alle tilgjengelige fôr-ressurser i området, der halm fra kornproduksjonen kan blir en viktig faktor kommende vinter. Vi er opptatt av at vi får til et opplegg der vi tar vare på halmen og en formidling av fôr/halm som fungerer best mulig. I dette arbeidet er det viktig at vi samordner arbeidet best mulig, skriver bondelagene i en pressemelding

Sammen med Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Strand Unikorn, innkaller de til møte om situasjon på Blæstad førstkommende torsdag.

- Det er et grep for å sikre at alle tilgjengelige forressurser blir tatt vare på, skriver de.

På møte er det satt opp dagsorden:

  • Gjensidig informasjon om hva som gjøres i de ulike organisasjoner og etater
  • Ideutveksling om hvordan vi best mulig sikrer halmressursene og formidler kjøp/salg av halm – hvem gjør hva

Strand Unikorn har allerede meldt har utviklet et kraftfôr som heter Strand grovfôrdrøyer. Dette er en spesialblanding som er velegnet å bruke i situasjoner der det er knapphet på grovfôr. Grovfôrdrøyer har et tilpasset innhold av protein for å kunne dekke vedlikeholdsbehovet.