– Vi hjelper både bønder og andre folk som har ting de trenger hjelp til, innleder Lars Havik (17) fra Veldre.

Vi treffer Havik sammen med fire andre elever som går agronomen på Jønsberg videregående skole på Stange. I høst startet de ungdomsbedriften Landbruksgutta UB. En ungdomsbedrift er en helt ekte bedrift, men en spesiell kategori virksomhet som inngår i utdanningen og må avvikles når skoleåret går mot slutten.

Målet er at elevene skal få praktisk erfaring med å klekke ut en forretningsidé og starte, drive og til sist avvikle en bedrift. Kort sagt alle sider av bedriftsvirksomhet og entreprenørskap. Der er svært sannsynlig at elever på landbruksskoler kommer borti slike problemstillinger senere i livet.

Foruten Lars Havik består Landbruksgutta UB av Petter Røhr og Arve Lien fra Gaupen, Anders Pålssønn Kirkeby fra Furnes og Herman Øverby fra Elverum. Alle fem er 17 år og går andre året ved Jønsberg videregående på Stange.

– Vi tar fortrinnsvis oppdrag i Gaupen/Nes, Brumunddal, Furnes, Stange, Hamar og Elverum, forteller Petter Røhr.

– Alle slags småjobber

Da Ringsaker Blad ser innom skolen er gjengen travelt opptatt med å rigge en utendørs stand til arrangementet «Jul på Jønsberg.» Landbruksgutta vil fortelle besøkende hva de kan hjelpe til med. Og det er ikke så rent lite, viser det seg.

– Vi kan ta nesten alle slags småjobber i rimelig nærhet av der vi bor. For eksempel hogst, vedhogst og rydding langs åkerkanter, felling av trær og annen opprydding i hager, transport med traktor og henger, fjøsavløsing og andre former for husdyrstell, sier Anders Pålssønn Kirkeby.

Men gratis er det ikke. Kundene må betale for tjenestene, akkurat som om man leier inn vanlige næringsdrivende til å gjøre en jobb. Gjengen har opprettet facebooksiden Landbruksgutta UB for å markedsføre tjenestene sine.

– Det første oppdraget fikk vi allerede i oktober. Jobben gikk ut på å fjerne ugress på ei grusbane. Vi brukte traktor og slodd som vi løsnet og jevnet med. Etterpå dro vi over med en ATV med en planke bak, fjernet torv og tok den siste finpussen. Kunden ble fornøyd, konstaterer daglig leder Herman Øverby.

– Oppvokst med allsidig arbeid

Landbruksgutta disponerer både muskelkraft og maskiner.

– Alle kommer fra gard og er oppvokst med allsidig praktisk arbeid. Til traktorjobber kan vi låne traktor og redskap av foreldrene våre. Men tar vi arbeid på en gard, så bruker vi gjerne bondens egen traktor, forklarer Kirkeby.

Litt av poenget med ungdomsbedrift er å lære hvordan ansvar og myndighet fordeles i en bedrift. Derfor har hver enkelt titler som samsvarer med rollene de har. Herman er daglig leder, Anders er økonomiansvarlig, Lars er markedsansvarlig, Petter har personalansvaret og Arve er produksjonsansvarlig.

Men når det kommer til praktiske arbeidsoppgaver betyr titler null og niks. Alle gjør alt. Enten det nå gjelder arbeid med motorsag, traktor, silogaffel eller snøskyffel.

Vi huker tak lærer Erik Enger i det han går forbi og spør rett ut om Landbruksgutta UB er noe tess når det kommer til stykket.

– De gutta der er hel ved, tvers gjennom. Dem kan du stole på, forsikrer lærer Enger.

Med en slik attest så skulle det være trygt å engasjere Landbruksgutta UB til forefallende arbeid. Enten det nå gjelder småjobber på gardsbruk, i by- og villastrøk, eller i tjukkeste vinterskogen.