Folk er redde for å besøke gravene: – Grovt å jakte på en kirkegård og bruke gravstøtter som anlegg

Jegere forstyrrer den evige hvile og skremmer besøkende, får kirkevergen høre.