I en tid som allerede er vanskelig nok for folk flest, så økte Vegfinans bomprisene fra 1. mars. Det er helt utrolig at prisene som er høye nok fra før skal stige ytterligere. Nå koster hver bompassering i Ringsaker (Vien, Bergshøgda og Økelsrud) 21 kroner for kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg.

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg koster bompasseringene ved de samme punktene nå 42 kroner.

Nå som det er vanskelig nok for transportbransjen så er denne prisøkningen meget ugunstig og uheldig.

Dette er urovekkende for det gir økte varekostnader og økte transportutgifter. For privatbilistene betyr det økte priser for å komme seg på jobb, fritidsaktiviteter og for å komme seg fram til fritidsboligene.

Noen vil si at denne økningen ikke er så voldsom. Kanskje ikke for noen, men for folk flest så er økningen sammen med andre økninger som på drivstoff, strømpriser, matvarepriser og stadig nye renteøkninger noe som til sammen tærer mer og mer på lommeboka. Det er prisøkninger også på bompasseringer utenfor Ringsaker, dersom man skal utenfor kommunegrensa, som gjør det enda mer kostbart.

Frp ønsker som kjent ikke bompenger i det hele tatt, og økninger på prisene ved de bommene som er, er helt uhørt i en allerede utfordrende økonomisk tid for både næringer og privathusholdninger.