Landgangen var borte da Skibladner ankom Lillehammer, så kom Gjøvik brannvesen

Under Skibladners første tur på Mjøsa tirsdag, var landgangen i Vingnesvika søkk borte.