Det er stor aktivitet i presse og på nettet i forbindelse med skolestrukturdebatten i Nordre Ringsaker, og det er bra. I denne debatten opplever jeg at Hamar Arbeiderblad går systematisk til verks med å svekke omdømmet til skoler med lavt elevtall. Til overmål er det en skole som stadig får gjennomgå. I siste oppslaget presenteres en forelder som vil sende sin datter til en stor skole, der hun får oppleve stabilitet og lærer det hun skal.

Gjennom prosessen som foregår nå, skapes det jo en usikkerhet for både foreldre og elever ved bygdeskolene i nordre Ringsaker. I den situasjonen er det naturlig at noen tenker det gir best forutsigbarhet å søke ungene deres til en stor skole, store skoler unngår jo igjen og igjen å få satt spørsmålstegn ved sin eksistens.

Den andre påstanden som Hamar Arbeiderblad lar stå, vil jeg si noe om, nemlig at elevene ikke lærer det de skal når de må gå i grupper med flere årstrinn sammen. Det er helt greit at foreldre lurer på om det kan være slik, det er jo absolutt flest skoler der en gruppe består av bare ett alderstrinn. Som så ofte ellers fører uvitenhet og manglende informasjon til slike skråsikre utsagn. Informasjonen jeg snakker om kan være vanskelig å finne, fordi kommunens skoleadministrasjon ikke har kunnskap om metodikken som gjelder for læring i aldersblandede grupper, og lærerutdanninga fremmer den ikke. Likevel finnes den. Skoler der denne metodikken gjennomføres, oppnår forutsigbarhet for elever og foreldre, stabilitet og utmerket kompetanse i lærerkollegiet og gode læringsresultater for elevene. Det finnes litteratur om metodikken, jeg har selv bidratt til denne. Det er skoler i nordre Ringsaker som drives etter denne metodikken og kan gi informasjon. Et utsagn å tenke litt over for noen og enhver av oss er dessuten dette: Hvor ellers i samfunnet fungerer vi bare sammen med dem som er født samme årstall som oss selv?

Kvalitet er ikke avhengig av skolens størrelse slik at store skoler er de eneste gode skolene. Kvalitet er knyttet til arbeidet som utføres i skolene, uavhengig av størrelse, innenfor rammene som gjeldende læreplan og kommunen gir.

Hamar Arbeiderblad kan nå se litt på denne metodikken og informere om den. Avisa kunne også sette søkelyset på hvordan lærerutdanninga tar vare på metodikken og gjør den kjent for nye lærere.