Lærerne i Ringsaker er gode nok

Av
DEL

MeningerI utredningen om skolestruktur står det på side 18 at «noen av skolene innfrir ikke i tilstrekkelig grad opplæringslovens krav til lærerpersonalet om 30 studiepoeng for å kunne undervise i norsk, engelsk eller matematikk». Dette har media, politikere og mannen i gata fått med seg. I denne utredningen brukes dette som et argument for å legge ned/slå sammen skoler i nordre Ringsaker. Ringsaker Blad skrev om dette tidligere (29.05.20). Samtidig virker det som om dette er gjengs oppfatning hos mange av de folkevalgte, senest fra Sosialistisk Venstreparti i går (18.06.20).

Utdanningsforbundet Ringsaker har forsøkt å påvirke denne formuleringen, først via Ringsaker Blad, senere administrasjonen og til sist gjennom et brev til utvalg for oppvekst, samt tilstedeværelse i nevnte organ. Vi føler ingen har belyst denne problemstillingen, og kan ikke la dette stå uimotsagt.

Juridisk sett er det ikke noe galt med formuleringen. Lovkravet gjelder. Kravet om 30 studiepoeng i basisfagene på barneskolen ble vedtatt i 2012. Det tredde i kraft fra 2014, med tilbakevirkende kraft, noe som førte til at 33.000 lærere på landsbasis ble avskiltet over natta. Det ble derfor gitt en dispensasjon i påvente av at lærerne får innvilget og gjennomført videreutdanning. Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at ansatte med utdanning før 2014 får tilbud om videreutdanning innen 1. august 2025. Denne dispensasjonen er ikke nevnt i saksutredningen, og per dags dato er alle lærerne kvalifiserte. Uten denne sentrale tilleggsopplysningen ser vi at journalister, politikere, våre medlemmer og andre innbyggere i stor grad tolker dette til at lærerne i nordre Ringsaker ikke er gode nok. Dette ønsker vi å avkrefte.

Utdanningsdirektoratets statistikk i «Utdanningsspeilet 2019» viser samtidig at dette er en nasjonal trend, og ikke noe som kan isoleres til nordre del av kommunen vår. Av alle barneskolelærere i landet er det 15 % av norsklærerne, 24 % av matematikklærerne og 40 % av engelsklærerne som ikke oppfyller de nye kompetansekravene per nå. Faktisk er det slik at vi i Ringsaker ligger veldig godt an. Ringsaker kommune har gjennom flere år hatt mange lærere i videreutdanning, ifølge Tilstandsrapporten. Inneværende skoleår tar 42 lærere og ledere videreutdanning, og siden 2012 har 229 tatt videreutdanning, med meget høy gjennomføringsgrad. Vi er «best i klassen», men vi har enda mange lærere som banker på døra. Lærerne i Ringsakerskolen er ivrige etter å imøtekomme de nye kravene, men det ikke mulig å sende alle lærerne tilbake på skolebenken samtidig. Det er viktig for oss, på vegne av medlemmene våre, å understreke at det ikke står på lærernes manglende vilje.

Utdanningsforbundet stiller seg bak de nye kompetansekravene. Vi er en viktig pådriver i profesjonsutviklingen og ønsker høyest mulig kompetanse ute på den enkelte skole. Samtidig er vi tydelige på at vi har vært, og fremdeles er, motstandere av den tilbakevirkende kraften. Her mener vi myndighetene skyter seg selv i foten. Vi har allerede en lærermangel. Ifølge rapporten «Lærermod 2016-2040» vil vi om tjue år mangle 5.800 grunnskolelærere i Norge. Det lærerne trenger nå er støtte, ro til å gjøre jobben sin og positiv omtale framfor enda flere oppslag og påpakninger om at de ikke holder mål. Hadde myndighetene ført samme politikk ovenfor leger ville vi fått krisestemning i landet. 30.000 leger uten godkjent utdanning? Stor mangel i framtida? Vi ønsker ikke å sette yrkesgrupper opp mot hverandre, men vil understreke at det også er krise med stor mangel på lærere, lave søkertall til lærerutdanningen og gode, erfarne lærere som blir avskiltet fordi verden og utdanningsløp endrer seg.

Som arbeidstakerrepresentanter og profesjonsutøvere er vi opptatt av å ta vare på de viktigste personene innenfor feltet, nemlig pedagogene. Flere lærere har følt seg krenket, både gjennom sakspapirene og i den påfølgende offentlige debatten. Utdanningsforbundet Ringsaker ønsker at den faglige grunnmuren i saken skal være så bred og korrekt som mulig, slik at våre folkevalgte har et solid grunnlag til å fatte vedtak. Det ligger for øvrig en stor forventning til en høringsrunde hos våre medlemmer. Dette håper vi at politikerne finner tid til, og at saken og vedtaket ikke blir lukket før alle har fått muligheten til å tale sin sak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags