En av tre nordmenn sliter med søvn blir oss fortalt. Nå har forskere funnet ut at LED-lys før en legger seg, kan gjøre at en får vanskeligheter med å sovne inn og at den nødvendige og gode drømmesøvnen uteblir. LED-lys eller såkalt blått lys har en i lyspærer, TV, datamaskiner og smarttelefon. Har en vanskeligheter med å få sove, bør en slå av LED-lyset minst en time før en legger seg, og også skifte ut pæren i nattlampen med en gammeldags glødelampe er rådet. Aftenposten har skrevet noe om slike ting. Vi er jo anbefalt å skifte ut de gammeldagse lyspærene for å spare strøm, men i nattlampen på soverommet bør den beholdes får vi høre. Dette blå lyset i LED lurer hjernen til å tro at det nå er dag og vil holde oss våkne ettersom det blå lyset har tilsvarende fargetemperatur som dagslyset. Programmet «f.lux» kan innstilles på datamaskinen for å få en varmere skjerm. Stearinlys til kos før en legger seg i stedet for skarpt lys, kan det gjøre at en sovner bedre tro? Søvnhormonet som gjør at vi sover heter melatonin. Det dannes av serotonin som er det hormonet som gjør at vi føler oss vel. Det skal ha noe å gjøre med sinnstemming og søvn det også.

Døgnrytmen, kroppens indre biologiske klokke som regulerer når på døgnet vi foretrekker å stå opp og når vi blir trøtte, betyr mye for både planter, dyr og mennesker. Å reise mellom tidssoner, turnusarbeid og feil lys på feil tidspunkt forstyrrer den indre klokken. Det er ikke bra, kan gi sykdom, påvirke hukommelsen og forkorte livet. «B»-skolebarn som må opp grytidlig for å rekke buss til skolen kan jo bli trøtte og får dårlig læring. På nyfødtavdelinger har de noen steder begynt å slå av lyset der ungene ligger om natta, for lyset er ikke bra for dem. Søvnen de får mellom måltidene er også viktig for senere utvikling. (Ligge å skrike i stedet for å sove sikkert ikke bra!)

Vi har vært nokså uopplyste når det gjelder søvn, skolebarn lærer ingenting om det ifølge utspørringer. Blant matvarer som er gode kilder for serotonin og derved positive for humør og søvn, er nevnt egg, fisk, banan, solsikkefrø og poteter. Føler en seg noe deppa kan en jo prøve dette? At melk og banan er bra for søvn er jo en gammel lærdom. Fra sju til ni timer skal vi helst sove i døgnet for å holde oss i form.