Avvikene i pleie og omsorg er ikke noe vi har funnet på

Av