Når saker blir stående uløst mister folk trua på politiets arbeid

Av