Mobbing i skolene

DEL

MeningerI Ringsaker-skolene har vi de siste årene eksempler på at elever har skiftet skole som følge av at de ikke har det bra på skolen. De føler seg utestengt og mobbet. Ved skolebytte har flere opplevd å få trivselen tilbake. Det siste er bra, det første er ille. Andre forteller etter endt skolegang at de slett ikke hadde det bra under sin skolegang.

I Hedmark er det nå ansatt eget mobbeombud. Alle tiltak som er med på å sette søkelys på problemet er positivt. Mobbing er noe vi aldri blir kvitt. Målet må være å begrense det mest mulig og håndtere de sakene som dukker opp best mulig, og ikke minst raskest mulig.

Unger lærer av de voksne. Den måten barn og unge behandler sine omgivelser er en refleksjon av foreldres oppførsel. Lærdom tas med hjemmefra. Naturligvis læres både gode og dårlig vaner i miljøene de er en del av også, men de grunnleggende verdiene er det foreldrene som står for.

Forenklet sagt vil måten foreldre omtaler andre barn og skoleansatte på, overføres til barna. Det kan nok være fristende å snakke ned enkeltlærere eller andre elever, men det hjelper ikke ungene på noen som helst måte i deres skolehverdag. Om en ikke er fornøyd, må en ta det opp med skolen.

385 elever startet i går i 1. klasse ved skoler i Ringsaker. Med sine ulike forutsetninger og behov. De må tilpasse seg andre samtidig som de skal være seg sjøl. Det er ikke alltid like enkelt. De vil møte på skjær i sjøen, men om det er mulig å kunne snakke om god gammeldags folkeskikk så er det en god start for de fleste. Så må en også ta høyde for at noen ikke nødvendigvis har de forutsetningene for å få til dette så bra som andre. Men mobbing og utestengelse av andre er det helt klart mulig å være oppmerksom på hele tiden uansett. Det skal barn og unge slippe å måtte gå gjennom.

Lykke til med nytt skoleår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags