Kan den siste som rei­ser fra Nes låse og sluk­ke ly­set?

Av