Hva har velforeninger å skjule? Hva er så vanskelig?

Lukket og låst i velforeninger?