Gå til sidens hovedinnhold

Ledigheten faller - nær halvert på ett år i Ringsaker

Andelen av arbeidsstyrken som går helt ledige i Ringsaker, er kuttet med 43 prosent i løpet av ett år.

Det viser ferske tall fra Nav. Ved utgangen av juli var 7.702 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 5,3 prosent.

Av de 7.702 innbyggerne i Nav-systemet i Innlandet, var 4.144 helt ledige. Det er en nedgang på 43 prosent i forhold til i fjor.

For Ringsaker sin del var det i utgangen av juli 366 personer som var helt ledige. Det er en nedgang på 43 prosent, eller 279 personer, sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgangen for delvis ledige er ikke like markant i Ringsaker. 263 personer - 1,4 prosent av arbeidsstyrken - går delvis ledig i kommunen. Det er en nedgang på 35 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Nedgangen for Innlandet generelt er på 45 prosent.

Ifølge Nav er det 102 ledige stillinger i Ringsaker ved utgangen av juli. I hele Innlandet er det 1.511 ubesatte stillinger.

– Det var 634 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av juli enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet falt dermed for femte måned på rad, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland i NAV Innlandet.