Frykter kollaps: 6 av 7 legesentre i Ringsaker har bedt kommunen om hjelp

Det er ikke bare på Tingnes legene ber om hjelp. 6 av 7 legesentre i Ringsaker har skriftlig bedt om at kommunen overtar driftsansvar, og frykter kollaps hvis det ikke skjer. Rådmannen mener kommunen ikke bør gå inn på driftssiden, og på Tingnes ser de mørkt på situasjonen.