Legevaktlege brøt helsepersonelloven

Fylkesmannen fastslår at behandlingen en kvinne fra Gausdal fikk av legen på Lillehammer interkommunale legevakt, var uforsvarlig og brudd på helsepersonelloven.