- Vi har blitt holdt for narr

Av
DEL

Meninger

Til administrasjon og politisk nivå i Ringsaker kommune.

24.10.2019

Arbeidsgruppa og bygda opplever at vi har blitt holdt for narr gjennom hele prosessen med kommunen det siste året. Vi har ikke fått svar på de mest grunnleggende spørsmål som vi har stilt om prosessen som administrasjonen har gjennomført for å komme til sin anbefalte løsning til politikerne om å ikke bygge basseng: Dette til tross for de politiske vedtak om det motsatte. I går fikk forslaget om å ikke bygge erstatningsbassenget knappest mulig flertall i oppvekstkomiteen.

Vi i arbeidsgruppa har lært mye om offentlig forvaltning i denne prosessen. Her tror vi Ringsaker kommune har mye å lære bort til andre kommuner også som ikke er helt fornøyde med de vedtak som gjøres av de folkevalgte. Her har vi valgt ut en 10-på-topp liste med triks for Rådmenn som ikke vil forholde seg til de folkevalgtes vedtak:

  1. Sørg for at offentlig dokumentasjon som legges ut i politiske saker er vanskelig for vanlig folk å sette seg inn i.
  2. Om nødvendig så gjør dine offentlige dokumenter utilgjengelig i perioder der det er viktig for samfunnet utenfor å få innsyn i dine prosesser.
  3. Ikke forhold deg til god forvaltningsskikk. Dersom du bare svarte på en eneste av mange eposter, så bruk denne som eksempel på at nettopp du forholder deg til god forvaltningsskikk.
  4. Ikke gjør de utredingene politikerne ber deg om.
  5. Ikke svar på spørsmål fra brukergrupper, selv om politikerne har vedtatt at du skal samarbeide bedre med disse.
  6. Dersom du absolutt må involvere noen så sørg for å gjøre dette så sent at det blir vanskeligst mulig for plagsomme brukergrupper å komme med relevante innspill.
  7. Ikke bry deg om plan og bygningslovens krav om brukerinvolvering av barn og unge og konsekvensutredning for disse når du foreslår å bygge ned deres områder for lek og aktivitet.
  8. Dytt gjerne grupper av personer med behov for universell utforming foran deg som grunn for å ikke velge en økonomisk ansvarlig og realistisk løsning. Ikke bry deg om lovpålagt brukerinvolvering for å drøfte mulige løsninger og konsekvensutredninger med de samme gruppene. Ikke bruk kommunens eget Råd for funksjonshemmede eller Handikappedes landsforbund. Dersom du finner fram til gode løsninger med disse kan jo argumentet du brukte da du dyttet dem foran deg falle bort.
  9. Sørg for å få unna de viktige første tre møtene av forprosjektet der du får lagt de premissene du ønsker for prosjektet før en eneste brukerrepresentant, som for eksempel din egen skoleleder, er med.
  10. Plukk ut de enkeltsetninger i politiske vedtak som best passer den agendaen du har. Og foreslå gjerne omdisponering av økonomiske midler fra politikernes tidligere vedtatte prosjekter til å finansiere uforutsatte kostnader som for eksempel at det viser seg at en nybygd skole trenger et uteområde.

Dersom du følger disse tipsene vil du sansynligvis komme fram til en løsning som politikerne stemmer mot i neste runde. Da slipper du å forholde deg til det opprinnelige vedtaket de folkevalgte stemte for.

Arbeidsgruppa skal nå ta en taktisk vurdering av hvordan vi forholder oss til oppvekstkomiteens knappe flertall for innstillingen om å ikke bygge basseng i gårsdagens komitemøte . Kanskje vi følger opp med en Spleis på Spleis.no for å leie inn eksterne eksperter for å få svar på noen av de titalls spørsmål vi har stilt og ikke får svar på. Kanskje lar vi det ligge. Det må vi finne ut av.


Artikkeltags