Når fastlegen ikke lytter!

Av
DEL

LeserbrevFastleger er som folk flest. Noen er gode, andre ikke riktig så gode.

Det blir farlig å generalisere, å si at slik og slik er fastleger. De er som alle oss andre.

Når pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland går ut i avisen med kronikken «Fastlegen tar meg ikke på alvor» er det likevel grunn til å lytte. Han underbygger sin artikkel med eksempler, og det er tydelig det kan få drastiske følger når pasienten ikke blir tatt på alvor.

Hovedbudskapet er: Lytt til pasienten! Og: pasienten har rettigheter i lovs form.

Pasient- og brukerombudet har uten tvil flere eksempler å vise til, og det føles godt vi har en vaktbikkje på dette området. Og det er ikke uten grunn han advarer.

For mer enn i noe annet yrke betyr fastlegen trygghet for liv og helse.

Vi vet det er gjenkjennelse i det som kommer fram i pasientombudets artikkel. Og det er neppe til å underslå at den eldre garde rammes mest. Mange har hørt utsagn fra legen: «du må huske på alderen din», eller «du må regne med litt i din alder». Så går pasienten ut igjen, skuffet og fortsatt engstelig. Symptomene ble ikke tatt til følge.

Pasient- og brukerombudet viser til pasientrettigheter som kanskje ikke er så allment kjent. Vi har i lovs form rett til medvirkning på tjenesteformer som undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du eier selv en erfaringskompetanse. Å ikke bli hørt på, er ikke i tråd med retten til medvirkning.

Pasient- og brukerombudet minner også om retten til å bytte fastlege inn til to ganger i året.

Mange klager kunne unngås om menneskesyn og respekt ble utvist både fra leger og pasienter.

Nå skal en ikke på noen måte underslå utfordringene legene får med noen vanskelige pasienter.

Og vi vet også at mange fastleger føler at kravene fra både offentlige etater og pasienter er i ferd med å bli altfor store.

Det er et stort ansvar å være fastlege. Og de aller, aller fleste er dyktige med høy yrkesetikk. Som i alle yrkesgrupper, er det de få som svikter og fører til pasientenes negative opplevelser.

Det er ikke dumt å minne om enkle, etiske regler om respekt og menneskesyn. Og det gjelder for pasient så vel som for lege.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags